Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld te Gorssel op 19 september 2023 door Hoofd Hart Lijf Kvk:73834246.

Hoofd Hart Lijf is een eenmanszaak die 1-op-1 retraites (hierna ‘retraite’) in Frankrijk verzorgt. De deelnemer is de persoon die een 1-op-1 retraite (hierna ‘retraite’) heeft geboekt.

1.0 Boeking
1.1 Een retraite geldt als geboekt als Hoofd Hart Lijf een bevestigingsmail heeft gestuurd voor de betreffende data. 2.0 Aankomst- en vertrektijden retraite
2.1 De retraites zijn van donderdag 16u t/m zondag 12u. Dit is inclusief de transfertijd van en naar station Poitiers.
2.2 Mocht de deelnemer op een eerder tijdstip willen aankomen op de aankomstdag dan is dat mogelijk. Wel dient de deelnemer dan rekening te houden met het feit dat dat geen onderdeel van het retraiteprogramma is.
2.3 Mocht de deelnemer op een later tijdstip willen vertrekken op de vertrekdag dan is dat voor eigen rekening. In overleg kan er dan een transfer worden geregeld voor het bedrag van €20,-.
2.4 De retraite kan ook op andere dagen dan donderdag t/m zondag plaatsvinden als daar behoefte aan is vanuit de deelnemer en als dat mogelijk is vanuit Hoofd Hart Lijf. Dit gaat in onderling overleg. 3.0 Extra Bijboeken
3.1 Mocht de deelnemer er dagen bij willen boeken dan wordt dat vooraf overlegd met Hoofd Hart Lijf en is dat voor eigen rekening en op basis van beschikbaarheid. Deze dagen vallen niet binnen het retraiteprogramma.
3.2 De kosten voor extra dagen bijboeken staan vermeld op de website.
3.3 De extra bijgeboekte dagen zijn uitsluitend op basis van logies. 4.0 Aansprakelijkheid
4.1 De deelnemer doet vrijwillig mee aan de retraite en accepteert eventuele risico’s die aan de retraite verbonden zijn.
4.2 Hoofd Hart Lijf is geenszins aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door de deelnemer tijdens de retraite.
4.3 Hoofd Hart Lijf is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen of schade aan persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.4 Hoofd Hart Lijf gaat er vanuit dat de deelnemer zorgvuldig omgaat met alle spullen die zich in het appartement bevinden waar de deelnemer verblijft. Eventuele schade aan het appartement waar de deelnemer verblijft die vooraf nog niet was vastgesteld, wordt op de deelnemer verhaald. 5.0 Betaling
5.1 Hoofd Hart Lijf stuurt uiterlijk 1 week na de bevestigingsmail een mail met de factuur naar de deelnemer. Deze factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan.
5.2 Als het bedrag niet binnen 2 weken na dagtekening op de rekening van Hoofd Hart Lijf staat, dan verspeelt de deelnemer het recht op de retraite op die betreffende data en heeft Hoofd Hart Lijf de mogelijkheid om een andere deelnemer voor de betreffende data in aanmerking te laten komen.
5.3 Mocht de boeking van de retraite binnen 2 weken vóór aanvang vallen, dan wordt gevraagd om de factuur uiterlijk 3 dagen vóór aanvang te voldoen. 6.0 Annulering
6.1 Mocht de deelnemer onverhoopt de retraite niet kunnen bijwonen dan kan deze uiterlijk 1 week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
6.2 Wordt de retraite door de deelnemer later geannuleerd dan 1 week voor aanvang, dan wordt een bedrag van 50% van het totaalbedrag van de retraite in rekening gebracht.
6.3 Hoofd Hart Lijf heeft te allen tijde de mogelijkheid om de retraite te annuleren. Hoofd Hart Lijf dient dan wel met alternatieve data te komen. Voor de alternatieve data geldt dan hetzelfde bedrag als voor de oorspronkelijke retraite.
Copyright © 2024. Hoofd Hart Lijf